Nữ thất nghiệp nhiều hơn nam

Cả nước có khoảng 857.000 người thất nghiệp, trong đó, nữ chiếm đa số với tỷ lệ 53,8%, tính tới đầu năm 2013. > Tốt nghiệp đại học, về quê làm công nhân

 

Tổng cục Thống kê vừa công bố báo cáo điều tra lao động việc làm quý IV năm 2012. Theo đó, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị cao hơn nông thôn và của nữ cao hơn của nam. Tỷ lệ thất nghiệp của các vùng cũng rất khác nhau và cao nhất đối với TP HCM.

Ngược lại, tỷ lệ thiếu việc làm của lao động nông thôn (3,29%) cao hơn khu vực thành thị (1,44%) trong khi không có sự chênh lệch đáng kể về mức độ thiếu việc làm giữa nam và nữ. Xem xét số liệu theo vùng, Đồng bằng Sông Cửu Long có tỷ lệ thiếu việc làm cao nhất.

Số liệu cụ thể từ báo cáo cho thấy đến thời điểm 1/1/2013 cả nước có hơn 1,3 triệu người thiếu việc làm và 857.000 người thất nghiệp trong tổng lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên. So với thời điểm 1/1/2012 thì số người thiếu việc làm tăng khoảng 69.300 người và số người thất nghiệp tăng 4.300 người.

Bên cạnh đó, có tới 83,3% người thiếu việc làm sống tại khu vực nông thôn và 55,6% người thiếu việc làm là nam giới. Ngược lại, số người thất nghiệp là nữ giới chiếm nhiều hơn nam giới (53,8%).

Trong quý IV/2012, số người thất nghiệp thanh niên từ 15 tới 24 tuổi chiếm 45,7% trong tổng số người thất nghiệp, tỷ trọng này ở khu vực thành thị (38,3%) thấp hơn khu vực nông thôn (53,2%). Trong khi đó, số người thiếu việc làm từ 15-24 tuổi chỉ chiếm 22% trong tổng số người thiếu việc làm và không có sự khác biệt nhiều giữa thành thị và nông thôn.

Bảng Giá Dịch Vụ

Scroll