CÔNG TY THANH NIÊN X.P

CÔNG TY THANH NIÊN X.P

Công ty Thanh Niên X.P ( CHUYÊN : CUNG ỨNG VÀ CHO THUÊ LAO ĐỘNG) được sở kế hoạch và đầu tư - Phòng đăng ký kinh doanh Tĩnh Đồng Nai và Sở LĐTBXH Tĩnh Đồng Nai cấp giấy phép. Với đội ngủ cán bộ, nhân viên naêng ñoäng vaò nguồn lao động cung ứng dài 

Xem Thêm

Tin Tức Nổi Bật

 

Đặt câu hỏi?

Bảng Giá Dịch Vụ

Scroll