Thông tin chi tiết

 CÔNG TY TNHH THANH NIÊN X.P

Địa chỉ: 37 - Tổ 5 - Bùi Văn Hòa - P.Long Bình - Biên Hòa -Đồng Nai

Điện thoại: 061.399.4841

Fax: 061.399.4606

Di động: 0909.328.164

Email:thanhnienxp_thinh@yahoo.com