Bảng giá

CÔNG TY THANH NIÊN X.P 

Số 37, Đường Bùi Văn Hòa , Phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

ĐT: 061.3994841  - Fax : 061.3994606 – DĐ : 0909.328164

Emai: thanhnienxp_thinh@yahoo.com          

 Website : www.thanhnienxp.com

BẢNG BÁO GIÁ

(V/v: Cung ứng lao động thời vụ)

Từ:     Công Ty TNHH Thanh Niên XP 

Kính gửi : Ban lãnh đạo Quý Công ty 

Chúng tôi trân trọng kính gửi bản báo giá lao động thời vụ cụ thể như sau:

Chi tiết / Detail

Bản giá  = 08 giờ

Bản giá = 12 giờ

1.Công nhân LĐPT

130.000 VND/người/8 giờ

227.500 VND/Người/12 giờ

2.Phí xe đưa rước 

30.000 VND/Người/Ca

Tổng chi phí cho một nhân công lao động

160.000 VND/Ca/8 giờ

257.500 VND/Ca/12 giờ

- Làm ca đêm:   Cộng thêm 30% theo lương nhân công lao động. 
- Ngày nghĩ chủ nhật:  Tính 200% theo lương nhân công lao động.
- Ngày nghĩ lễ       :    Tính 300% theo lương nhân công lao động.

Ghi chú: Bản giá trên chưa tính thuế giá trị gia tăng (VAT)

Quý công ty vui lòng hoàn trả böõa aên giữa ca cho nhân công lao động của C.ty Thanh Niên X.P

Công ty Thanh Niên X.P sẽ chịu trách nhiệm về quyền lợi, các chế độ BHXH, y tế, BHTN,  cùng nhö trang bị baỏ hộ cho người lao động .

Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn Quý Công ty và hy vọng được hợp tác lâu dài cùng Quý Công ty.

Trân trọng kính chào!

          NGƯỜI DUYỆT                                         Thanh Niên X.P, ngày 03  tháng 06 năm 2013

                                                                                                     TỔNG  GIÁM ĐỐC

                                                                                                     TÔN ĐỨC THỊNH